برخی بدنبال تحریم هراسی هستنددفاع ترامپ از آمریکای افلیج

جهان جلیلی برخی بدنبال تحریم هراسی هستند صاحب‌خبر

- برای مشاهده کلیک کنید

تحریم‌ها را باید با قدرت بی‌اثر کرد نه با التماس تفکر انقلابی است که سایه جنگ را از .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea